Asset Publisher

angle-left Ilmastokumppanuuden kehittämishanke vahvisti ilmastoyhteistyötä kaupungin ja yritysten välillä
 

Ilmastokumppanuushanke vahvisti ilmastoyhteistyötä kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välillä

01.12.2022 08:23

Ilmastokumppanuusverkosto – kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeessa kehitettiin Joensuun kaupungin koordinoiman ilmastokumppanuusverkoston toimintaa ja vaikuttavuutta. Vuonna 2021 Ilmastotori-hankkeessa kehitetty Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkosto tukee Joensuun kaupungin ilmastotavoitteita kannustamalla yrityksiä ja yhteisöjä ilmastotoimiin.

Hanke oli käynnissä 1.5.2021–30.11.2022 ja se sai rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta, joka tähtää kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus oli 100 000 €, josta Ympäristöministeriön osuus 70 % ja Joensuun kaupungin omarahoitus 30 %.

Hankkeessa ilmastokumppaneiden ilmastotyön tueksi kehitettiin uusia työkaluja, kuten päästölaskuri, jonka avulla kumppanit voivat seurata toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja valita vaikuttavimpia toimia päästöjen vähentämiseksi edelleen. Päästölaskennat toteutettiin oppilaitosyhteistyönä Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa. Päästölaskennat helpottavat ilmastotyön suunnittelua ja seurantaa, ja auttavat kohdentamaan resursseja vaikuttavimpiin ilmastotoimiin.  

Lisäksi hankkeessa kehitettiin verkoston viestintää ja kumppaneiden välistä yhteistyötä. Ilmastokumppanuusverkoston viestintäsuunnitelma ja -ohjeet päivitettiin ja verkostolle kehitettiin uusi logo sekä ilmastokumppanuudesta kertova piirrosvideo. Verkostolle perustettiin myös oma Teams-kanava, joka helpottaa verkoston sisäistä viestintää ja yhteisten materiaalien jakamista. Ilmastokumppaneille järjestettiin hankeaikana koulutuksia, tapahtumia ja webinaareja hankkeen teemoista.

Hankkeen aikana Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkoston toiminta kehittyi vaikuttavammaksi ja näkyvämmäksi osaksi Joensuun kaupungin ilmastotyötä. Kehitetyt toimintamallit ja työkalut ilmastokumppaneiden päästöjen ja ilmastositoumusten seurantaan lisäävät kaupungin ja ilmastokumppaneiden välisen ilmastoyhteistyön pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta ja ilmastokumppaneiden sitoutumista päästövähennystoimenpiteisiin. Hanke teki näkyväksi kaupungin ja yritysten välisen ilmastoyhteistyön hyötyjä ja merkitystä paikallisten ja organisaatiokohtaisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Voit lukea hankkeesta ja sen tuloksista lisää hankkeen loppuraportista.