Joensuussa teemme ilmastotekoja

Joensuussa teemme ilmastotekoja

Jokainen ilmastoteko on tärkeä, oli se sitten suuri yritysinvestointi tai arkinen teko, jota ei aina ole osannut edes kuvitella ilmastoteoksi.

Teot ilmaston hyväksi säästävät rahaa, energiaa ja ympäristöä. Samalla käytät valtaasi ja luot muutokselle mahdollisuuden.

Katso millaisia tekoja me Joensuussa teemme!

Asset Publisher

angle-left Teot Joensuulle kestävän liikkumisen ohjelma
 

Joensuulle kestävän liikkumisen ohjelma

12.06.2019 07:57

Joensuun kaupunki käynnisti maaliskuussa kestävän liikkumisen ohjelman laadinnan. Ohjelmassa selvitetään toimenpiteitä, joilla lisätään tehokkaimmin muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä. Lisäksi selvitetään millä toimenpiteillä voidaan tehokkaimmin pienentää hiilijalanjälkeä. Uutta ohjelmassa on kestävän liikkumisen toimenpiteiden analysointi yhteismitallisesti. Ohjelma kattaa Joensuun kaupungin ja JOJO-liikenteen osalta myös Kontionlahden ja Liperin kunnat.

Ohjelmaa hyödynnetään lähivuosina toteutettavien kestävän liikkumisen hankkeiden priorisoinnissa.

Ohjelma tukee Joensuun ilmastotavoitteiden toteutumista

Joensuun strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Kestävän liikkumisen ohjelmassa analysoidaan esim. uusien pyöräteiden tai -katujen rakentamisen, joukkoliikenteen vuorotiheyden ja lippujen hintojen muutosten sekä joukkoliikenteessä ympäristöystävällisempään käyttövoimaan siirtymisen vaikutuksia liikenteen kasvihuonepäästöjen vähenemisen määrään.

Joensuussa tavoitteena on nostaa nykyistä 2,3 miljoonaa joukkoliikenteen matkaa 2,5 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Samalla ajanjaksolla Joensuussa tavoitellaan jalan tai pyöräillen tehtyjen matkojen kasvavan 40 prosentista 45 prosenttiin kaikista matkoista.

Ohjelma linjaa minkä tyyppisiin toimenpiteisiin kaupungin tulee ryhtyä, jos kestävän liikkumisen toimenpiteissä halutaan painottaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Lisäksi ohjelmassa vertaillaan erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta edellä mainittujen määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimenpiteiden priorisoinnissa pohditaan, miten ilmastonmuutosta hillitsevät ja kestävän liikkumisen määriä edistävät toimenpiteet arvotetaan. Painotetaanko lähitulevaisuudessa aikaisempaa enemmän pyöräteiden tason nostoa, joukkoliikenteen parempaa palvelutasoa tai esim. siirtymistä ympäristöystävällisiin biokaasubusseihin. Kehittämisohjelma valmistuu tammikuussa 2020.