Asset Publisher

angle-left Kuhasalon jätevedenpuhdistamon biokaasu energiaksi
 

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon biokaasu energiaksi

Jätevedestä erotettu liete tiivistetään ja mädätetään. Mädättämössä syntyvä kaasu välivarastoidaan 500 m3:n suuruiseen kaasukelloon ja poltetaan kaasugeneraattorissa, lämpökeskuksessa tai ylijäämäpolttimessa.

Lue lisää Kuhasalon jätevedenpuhdistamosta