Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun Seudun Leader yhdistys ry
 

Joensuun Seudun Leader yhdistys ry

Joensuun Seudun Leader yhdistys ry liittyi Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon 20.12.2021. Yhdistys kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Yhdistys rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä maaseudulla toimivia yrityksiä EU:n maaseuturahastosta, ja neuvoo tuenhakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Ilmastokumppanuusverkosto tarjoaa tietoa ja ymmärrystä myös maaseutualueiden ilmastotyön tueksi. Yhdistyksenä voimme osaltamme välittää tätä tietoa eteenpäin ja kannustaa maaseututoimijoita toteuttamaan vähähiilisiä kehittämishankkeita, Joensuun Seudun Leader -yhdistyksen toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen kertoo.

Ilmastositoumuksessaan Joensuun Seudun Leader ry sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

  • Kannustamme, innostamme ja osallistamme maaseututoimijoita ilmastotyöhön.
  • Välitämme ilmastotietoa, -vinkkejä ja -osaamista eteenpäin maaseututoimijoille.
  • Sisällytämme hakemusten arviointiin ilmasto- ja ympäristökriteerejä ja tuemme ilmastoon liittyviä kehittämishankkeita ja investointeja.
  • Muutamme työskentelytapojamme vähähiilisemmäksi mm. säästämällä energiaa, kiinnittämällä huomiota materiaalitehokkuuteen ja edistämällä kestävää liikkumista.

Sitoumuksen allekirjoitti Joensuun Seudun Leader yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Teuvo Mutanen ja Joensuun kaupungilta ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

– Joensuun Seudun Leader -yhdistyksen liittyminen ilmastokumppaniksi avaa uusia mahdollisuuksia ilmastoyhteistyöhön kaupungin, paikallisten yritysten ja Joensuun ja lähialueiden maaseututoimijoiden välillä, kommentoi ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.