Публикатор

angle-left Miten kunnat voivat edesauttaa alueensa yritysten vastuullista toimintaa?
 

Miten kunnat voivat edesauttaa alueensa yritysten vastuullista toimintaa?

13.12.2019 10:42

Joensuu on mukana edelläkävijäkuntien Fisu (Finnish Sustainable Communities) -verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Tämä kysely on osa Fisu-kuntien REIVI-hanketta (Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot), jolla pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Kyselyllä halutaan selvittää miten PK-yritykset kokevat kunnalta saatavan tuen energia- ja ilmastotyönsä osalta sekä millaista tukea ja tietoutta yritykset tarvitsisivat omaan ilmastotyöhönsä. Energia- ja ilmastotyöllä tarkoitetaan toimenpiteitä vähähiilisyyden, jätteettömyyden ja kestävämmän kulutuksen osalta.

Vastaamalla kyselyyn saamme arvokasta tietoa siitä, millä tavalla kunta voisi parhaiten tukea PK-yrityksiä heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa ja millaisia palveluja kunta voisi tarjota tulevaisuudessa alueen yrityksille energia- ja ilmastoasioihin liittyen. On tärkeää saada kunnan alueella toimivien yritysten ilmastoteot ja hyvät käytännöt esille. Tämä on mahdollisuus jakaa hyväksi havaittuja keinoja ja tietoutta, joilla paitsi vähennetään ilmastovaikutuksia, saavutetaan myös taloudellisia säästöjä. Kyselyn vastausten perusteella kehitetään kunnan ja alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä. Vastaamalla kyselyyn teillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisen tekemisen muotoon ja sisältöön.

Yrityskohtaisia vastauksia ei tulla julkaisemaan, vaan vain yhteenvetoja joista ei pysty päättelemään yksittäisen vastaajan vastauksia. Kyselyn on toteuttanut Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus Syke.

Kysely on nyt suljettu.

Lisätietoa REIVI-hankkeesta löytyy Fisu-verkoston sivulta. REIVI-hankkeessa koottuihin materiaaleihin pääsee tutustumaan hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.