Публикатор

angle-left Yritysten ilmastoriskejä arvioitiin opiskelijayhteistyönä
 

Yritysten ilmastoriskejä arvioitiin opiskelijayhteistyönä

04.12.2023 10:40

Joensuulaisille yrityksille tarjottiin kuluneena syksynä apua toimintaansa liittyvien ilmastoriskien tunnistamiseen ja arviointiin. Toistaiseksi yritysten ilmastotyössä on keskitytty pitkälti kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja päästöjen vähentämispotentiaaliin. Yritysten olisi kuitenkin tärkeää tarkastella myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja niiden seurauksia liiketoiminnalle. On todettu, että 90 % yrityksistä on törmännyt ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin viime vuosina, mutta siitä huolimatta vain 30 % on tehnyt toimenpiteitä uhkiin vastaamiseksi.

Ilmastoriskien arviointi toteutettiin Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen ja Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman yhteistyönä osana ympäristöterveys ja -turvallisuus -opintojaksoa. Opintojakson sisältöihin kuuluvat muun muassa yritysten ympäristöriskit sekä niiden arviointi ja hallinta. Syksyllä 2023 opintojakson projektityössä otettiin painopisteeksi yritysten ilmastoriskit. Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen kautta haettiin mukaan yrityksiä, joille ilmastoriskien arviointi toteutettiin. Mukana arvioinnissa olivat Huoneistohotelli Lietsu, Hotel Green Star, Pyhäselän Oma Osuuskunta, Savon Voima, Surfactor Finland ja Ouneva Group.

Ilmastoriskien arviointiin ei ole olemassa yhtä tiettyä standardisoitua tapaa. Metodin ilmastoriskien kartoittamiseen, joka perustuu useisiin erilaisiin riskienarviointitapoihin, kehitti Karelia-ammattikorkeakoulun lehtori Anniina Kontiokorpi, joka myös ohjasi arviointien toteuttamista. Voit lukea lisää arviointia varten räätälöidystä toimintamallista Karelia-AMK:n nettisivuilta.

Ilmastoriskien kartoittamisesta tukea riskien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen

Osallistuneista yrityksistä osa kertoi hyödyntävänsä tuloksia myöhemmässä vastuullisuustyössään.

- Tarkoituksenamme on syventää riskianalyysiä tulevana talvena kun uusimme Ekokompassisertifikaatin ja Sustainable Travel Finland -merkin. Tämä yhteistyö innoitti meitä ottamaan ilmastoriskien arvioinnin osaksi vastuullisuuden kehittämissuunnitelmaamme, kertoo Helena Puhakka-Tarvainen huoneistohotelli Lietsusta.

Nyt mahdollisiksi ilmastoriskeiksi tunnistettiin Lietsun osalta esimerkiksi toiminnan kulujen nousu, muutokset kuluttajien ostokäyttäytymisessä, epävarmuus markkinoilla sekä toimialan maine ja imago. Arvioinnin tuloksena todettiin kuitenkin, että jatkamalla ilmastoriskien kartoitusta ja panostamalla ympäristövastuullisuuteen huoneistohotelli voi pienentää riskejä, parantaa toiminnan tehokkuutta ja houkutella ympäristötietoisia matkustajia, mikä voi edistää liiketoimintaa sekä pitkän aikavälin kestävyyttä. Kartoituksen mukaan Lietsun kannattaakin jatkaa toimintaansa entisiä toimintatapoja ja arvoja kunnioittaen, eli suuria kehittämiskohtia ei löytynyt.

Kaikille yrityksille ilmastoriskien arviointi ei tarjonnut juurikaan uutta tietoa, mutta näissä yrityksissä toivottiin, että arviointia tehneet opiskelijat saivat hyödyllistä kosketusta yritysten vastuullisuustyöhön.

- Sinänsä tuloksissa ei tullut esille mitään uutta, mutta se ei ole mitenkään huono asia. Samansuuntainen tulos yhtiön sisäisen arvioinnin ja oppilastyön lopputuloksena kertoo, että yhtiö on osannut arvioida riskejä laaja-alaisesti, eikä ole ns. sokeutunut omalle toiminnalleen, mikä on myös mahdollista, taustoittaa Sanna Turunen Savon Voimalta.

Kontiokorven mukaan opiskelijat kokivat yhteistyön yritysten kanssa motivoivaksi, koska he pääsivät työskentelemään vahvassa työelämäyhteistyössä ja sitä kautta kehittämään yrityksen tai organisaation kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaa.

Yhteenvetoraporttiin yrityksen ilmastoriskien arvioinnista pääset tutustumaan tästä.