Innehållspresentatör

angle-left Joensuu edistää kestävää infrarakentamista Reijo-hankkeessa 2023
 

Joensuu edistää kestävää infrarakentamista Reijo-hankkeessa 2023

Suomen Fisu-verkoston kunnat ovat edelläkävijöinä tarttuneet ilmastotyön johtamisen haasteisiin. Joensuu on mukana Fisu-verkoston Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtamisen (Reijo) -hankkeessa, jonka tavoitteena on sisällyttää ilmastotoimet osaksi kunnan talousjohtamista ja strategista suunnittelua. Ilman tätä yhteistyötä on haasteellista toteuttaa vaikuttavaa ja tuloksellista ilmastotyötä. 

Reijo-hankkeessa seitsemän kuntaa (Ii, Joensuu, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa) toteuttavat kokeiluja selvittääkseen, millaista tietoa ilmastotyön johtamiseen tarvitaan, mitä tietoa on olemassa ja miten sitä voidaan paremmin hyödyntää kuntien päätöksenteossa.  

Jokainen kunta on valinnut hankkeeseen oman esimerkkitapauksen, jonka kautta se tarkastelee tiedolla johtamista. Joensuu tarkastelee osaltaan kadunrakentamisen hankkeiden vaiheita ja tiedonhallintaa. Kaupunki kehittää tiedolla johtamista vähäpäästöisen ja kiertotaloutta hyödyntävän kadunrakentamisen kokeilussa, joka on käynnissä Joensuussa Näädänkadulla.  

Tavoitteena on tehdä kunnista resurssiviisaita ja samalla taloudellisesti kestäviä. Hankkeen avulla kunnat voivat varmistaa, että kustannusten lisäksi ilmastonäkökulma on osa kaikkia päätöksiä ja hankkeita. Näin kunnat voivat saavuttaa yhteisen päämäärän kestävämmästä ja ilmastoystävällisemmästä tulevaisuudesta. 

Reijo-hanke on jatkoa vuonna 2023 päättyneelle Reetta-hankkeelle, jonka tuloksena kunnat kehittivät mallin, joka vahvistaa ilmastoasioiden asemaa kunnan normaalissa toiminnassa. Joensuu kehitti hankkeessa ilmastobudjetointia. Ilmastobudjetoinnissa tarkoituksena on, että talousarviossa olevat ilmastotoimenpiteet ja ilmastotavoitteet kootaan yhteen. Nyt seitsemän Fisu-verkoston kuntaa jatkavat Reetta-hankkeessa aloitettua johtamistyön kehittämistä Reijo-hankkeessa.