Innehållspresentatör

angle-left Joensuun kaupunkiympäristö kehittää Viherkerroin-työkalua
 

Joensuun kaupunkiympäristö kehittää Viherkerroin-työkalua

08.09.2023 09:39

Viherkerroin kuvaa, kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja sadevettä imeyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Kasvillisuuden säilyminen auttaa esimerkiksi parantamaan ilmanlaatua, viilentämään kaupunkeja ja vähentämään hulevesitulvia. Hulevesi on sadevettä, joka johdetaan pois pihoilta ja kaduilta. Viherkerrointa laskemalla pyritään varmistamaan riittävän kasvillisuuden säilyminen tonteilla ja ehkäisemään rankkasateista johtuvia hulevesitulvia.

Vihreän säilyminen edistää kaupunkialueiden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Viherkerroin-työkalun kehittäminen onkin lähtenyt käyntiin osana Hiilineutraali kiertotalouskaupunki-, eli HIKKA-hanketta. Mukana viherkerrointa kehittämässä on ollut HIKKA-hankkeen ohjaustyöryhmä ja kaupungin harjoittelijoita. Kehitystyössä mukana oleva korkeakouluharjoittelija Miikko Itäpuisto (kuvassa) pitää kaupunkivihreän säilymistä tärkeänä, koska vihreän säilyminen edistää kaupunkien varautumista sään ääri-ilmiöihin, kuten hellejaksoihin ja rankkasateisiin. ”Riittävä kasvillisuus ja vehreys lisäävät totta kai myös kaupunkien viihtyisyyttä asukkaille”, Miikko jatkaa.

Aiemmin Joensuun kaupungilla ei ole ollut joustavaa tapaa, jolla voidaan ohjata vihreän määrää tonteilla ja rakentamisessa. Viherkerroin helpottaa jatkossa niin rakentajien kuin Joensuun kaupungin työtä, koska viherkerroin on kustannustehokas ja tasapuolinen laskentatyökalu kaikille rakentajille. Se tuottaa vertailtavia arvoja, jolloin voidaan arvioida esimerkiksi erilaisia tonttisuunnitelmia keskenään.

Vaikka HIKKA-hanke loppuu, viherkertoimen kehitystyö jatkuu yhä. ”Viherkerroin tullaan ottamaan mukaan uusiin asemakaavoihin ja näin testaamme sen toimivuutta Joensuussa”, sanoo maankäytön suunnittelija Minna Tolvanen, joka vetää viherkerroinmenetelmää kehittävää projektia.