Innehållspresentatör

angle-left Ympäristökriteerit huomioidaan kaupungin hankinnoissa
 

Ympäristökriteerit huomioidaan kaupungin hankinnoissa

31.03.2021 10:04

Ilmasto- ja ympäristöasioilla on painoarvoa Joensuun hankintakilpailutuksissa. Vuonna 2020 ympäristökriteerit otettiin huomioon 98 % Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana. Ympäristökriteerien huomioinen hankinnoissa on kasvanut vuosittain. Vuonna 2017 vastaava luku oli 72 %.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen ympäristökriteerit koskevat mm. kestävää kehitystä, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja hidastamista sekä tuotteiden ja materiaalien alkuperää. Ympäristökriteerit ovat viime vuosina kehittyneet, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Ympäristökriteerien monipuolistamiseksi on tärkeää tunnistaa jokaisen erilaisen hankinnan mahdollisuudet ympäristönäkökulmien huomioimiseksi. Esimerkiksi urakkahankintoja eivät voi koskea samat ehdot kuin kuin kuljetuksia, vaikka molemmissa olisi käytössä ajoneuvoja.

Kehityskohteita hankintojen ympäristökriteereitä koskien ovat mm. hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen merkittävämpi huomioiminen hankinnoissa, hankintojen elinkaarikustannusten huomioimisen kehittäminen sekä puhtaiden ajoneuvojen direktiivin muutokset tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin.

 

Kuva: Ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja innovatiivisten kilpailutuskriteerien käyttö Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailutuksissa vuosina 2017–2020.

 

Lue lisää: Pohjois-Karjalan hankitatoimen tilastokatsaus 2020