Ilmasto-ohjelmamme

Ilmasto-ohjelmamme

 

Hiilineutraali Joensuu

Ilmasto-ohjelmamme, Hiilineutraali Joensuu 2025, sisältää useita toimenpiteitä ja keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hiilineutraali Joensuu 2025 on myös meidän strateginen linjauksemme, jota toteutetaan kaikissa kaupunkikonsernin yksiköissä. 

Hiilineutraalilla tarkoitetaan, että Joensuussa syntyy päästöjä yhtä paljon tai vähemmän kuin hiilinieluilla voidaan sitoa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.

Hiilineutraali Joensuu 2025 -esite esittelee ilmasto-ohjelmamme pähkinänkuoressa.

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-kaikki päästöistämme

Kaikki päästöistämme

 

Hiilineutraali Joensuu 2025 kaikki päästöistämme

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2018 päästötasosta tulisi vähentää vielä noin puolet, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään vuoteen 2025 mennessä. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.

Lue lisää päästöistämme

Hiilineutraali Joensuu 2025-linkkiotsikko-Näin vähennämme päästöjä

Näin vähennämme päästöjä

 

Näin vähennämme päästöjä-linkkiotsikon ingressi

Vähennämme päästöjä lisäämällä kierrätystä, kevyttä liikennettä ja uusiutuva energiaa sekä vähentämällä ruokahävikkiä, fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja turhaa energian kulutusta. Joensuun kaupunki on tehnyt ilmasto-ohjelman, jossa on listattu toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

 

Lue lisää päästöjen vähentämisestä

Kaikki hiilinieluistamme

Kaikki hiilinieluistamme

 

Kaikki hiilinieluistamme

Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, kosteikot ja vesistöt. Seuraamme maankäytön päästöjen ja nielujen kehittymistä vuosittain CO2-raportin avulla. Maankäyttösektorin päästö- ja nielutiedot perustuvat valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon. Puuston runkotilavuuden tietoja on Joensuulle saatavilla vuosilta 1994, 2000 sekä vuodesta 2005 eteenpäin parittomille vuosille. Joensuun pinta-alasta noin 80 % on metsätalousmaata eli noin 2095 km2. Luonnonsuojelualueita tästä alasta on noin 10 km2.

Lue lisää hiilinieluistamme

Näin kompensoimme ja lisäämme hiilinieluja ja -varastoa

Näin kompensoimme päästöjämme

 

Näin kompensoimme ja lisäämme hiilinieluja ja -varastoa

Joensuussa vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät 40 prosenttia päästöistä kompensoimme hiilinielujen avulla. Yksi kuutio kasvavaa metsää sitoo hiilidioksidia noin tonnin verran. Joensuun kaupunki on laatinut hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan.

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-Hankkeet ja verkostot

Hankkeet ja verkostot

 

Hankkeet ja verkostot

Joensuun kaupunki koordinoi ja rahoittaa ilmastoaiheisia hankkeita, jotka ovat osa kaupungin vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Hankkeet tarjoavat tietoa ja neuvontaa ilmastoviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Lisäksi hankkeet järjestävät erilaisia tapahtumia ja viestivät Joensuun alueen ilmastotyöstä.

Joensuu on myös mukana kuntien välisissä energia- ja ilmastoverkostoissa. Verkostot ovat kuntien tietopankki ja tuki ilmastotyön kehittämisessä. Verkostotapaamisissa kuntien edustajat jakavat kokemuksiaan ja esimerkkejä oman kunnan ilmastotyön etenemisestä.

Lue lisää hankkeista ja verkostoista