Hiilineutraali Joensuu

Yhdessä kohti hiilineutraaliutta

Hiilineutraalilla tarkoitetaan, että Joensuussa syntyy päästöjä yhtä paljon tai vähemmän kuin hiilinieluilla voidaan sitoa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin, esimerkiksi metsää istuttamalla. Joensuun kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteeseen tarvitsemme mukaan myös alueen yritykset, organisaatiot, järjestöt ja asukkaat.

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-kaikki päästöistämme

Kaikki päästöistämme

 

Hiilineutraali Joensuu 2025 kaikki päästöistämme

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2017 päästötasosta tulisi vähentää vielä noin puolet, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään vuoteen 2025 mennessä.

 

 

 

Lue lisää päästöistämme

Hiilineutraali Joensuu 2025-linkkiotsikko-Näin vähennämme päästöjä

Näin vähennämme päästöjä

 

Näin vähennämme päästöjä-linkkiotsikon ingressi

Vähennämme päästöjä lisäämällä kierrätystä, kevyttä liikennettä ja uusiutuva energiaa sekä vähentämällä ruokahävikkiä, fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja turhaa energian kulutusta. Joensuun kaupunki on tehnyt ilmasto-ohjelman, jossa on listattu toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

 

Lue lisää päästöjen vähentämisestä

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-Näin kompensoimme päästöjä

Näin kompensoimme päästöjä

 

Hiilineutraali Joensuu-ingressi-Näin kompensoimme päästöjä

Joensuussa vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät 40 prosenttia päästöistä kompensoimme hiilinielujen avulla. Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, kosteikot ja vesistöt. Yksi kuutio kasvavaa metsää sitoo hiilidioksidia noin tonnin verran.  Joensuun kaupunki on laatinut hiilinielu ja kompensaatio tiekartan.

 

Lue lisää kompensoinnista

Hiilineutraali Joensuu-linkkiotsikko-Hankkeet ja verkostot

Hankkeet ja verkostot

 

Hankkeet ja verkostot

Joensuun kaupunki koordinoi ja rahoittaa ilmastoaiheisia hankkeita, jotka ovat osa kaupungin vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Hankkeet tarjoavat tietoa ja neuvontaa ilmastoviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Lisäksi hankkeet järjestävät erilaisia tapahtumia ja viestivät Joensuun alueen ilmastotyöstä.

Joensuu on myös mukana kuntien välisissä energia- ja ilmastoverkostoissa. Verkostot ovat kuntien tietopankki ja tuki ilmastotyön kehittämisessä. Verkostotapaamisissa kuntien edustajat jakavat kokemuksiaan ja esimerkkejä oman kunnan ilmastotyön etenemisestä.

Lue lisää hankkeista ja verkostoista