Asset Publisher

angle-left Joen­suun kes­kus­tan alueen kos­kia kun­nos­te­taan vaelluskalojen elinympäristöjen parantamiseksi
 

Joen­suun kes­kus­tan alueen kos­kia kun­nos­te­taan vaelluskalojen elinympäristöjen parantamiseksi

02.09.2022 12:16

Joensuun keskustan alueen koskia kunnostetaan 5.–16. syyskuuta välisenä aikana. Kunnostustyön teetättää Joensuun kalastuskunta ja kunnostustyön kohteena ovat Itä- ja Länsikosket Ilosaaren ympärillä. Tavoitteena on parantaa järvilohen ja -taimenen, sekä harjuksen elinympäristöä koskissa lisäämällä sinne kiviainesta. Edellä mainitut vaelluskalat ovat olleet jo vuosikymmeniä kalanviljelyn varassa ja kantojen ylläpitämiseksi kaikki luonnonkiertoa tukevat toimenpiteet ovat tarpeellisia.

Koskien kunnostushankkeen vastuullisena toimijana on Joensuun kalastuskunta ja rahoituksesta yli puolet on yksityistä rahoitusta ja loput ELY-keskuksen osoittamaa kunnostusmäärärahaa. Yksityisestä rahoituksesta vastaavat Joensuun kalastuskunnan lisäksi Broman Groupin Motonet Oy ja Oriveden kalatalousalue.

Työt ajoittuvat pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan, jolloin vaikutukset liikenteeseen ovat mahdollisimman vähäiset. Ilosaaressa suljetaan ajokaistoja kivien levityksen ajaksi sen mukaan, missä suunnalla työtä kulloinkin tehdään.

 

Lisätietoja kunnostushankkeesta antavat:

Toivo Korhonen, puheenjohtaja, Joensuun kalastuskunta,

puh. 050 3628425, toivo.korhonen@jipisannointi.fi

 

Juha Rouvinen, hankevastaava, Kuopion Teholouhinta Oy

puh. 0452551914, juha.rouvinen63@gmail.com

 

Timo Turunen, johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus,

puh. 0295 026 112, timo.turunen@ely-keskus.fi