Asset Publisher

angle-left Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hanke 2019-2021
 

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hanke 2019-2021

REIVI eli Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot -hankkeessa kehitettiin kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön toimintamalleja. REIVI oli Fisu-verkoston erillishanke, joka oli käynnissä vuosina 2019-2021. Erillishankkeiden avulla edistetään Fisu-verkoston kuntien resurssiviisaustyötä ja tarjotaan samalla työkaluja ja keinoja myös muille kunnille.

REIVI-hankkeella pyrittiin vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille ja yrityksille tehokkaita työkaluja ja yhteistyön toimintamalleja yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen. Yritysyhteistyön kehittämisellä taataan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön lisääntyminen myös tulevaisuudessa.

Hankkeessa koottiin Fisu-kunnissa jo käytössä olevia ja muita järjestelmällisiä menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin. 

Hankkeen tuloksena on selkeä ja sovellettava toimintamalli, joka:

  1. tarjoaa yrityksille keinoja vähentää toimintansa ilmastovaikutuksia
  2. mahdollistaa verkostoitumisen ja näkyvyyden kuntien ja yrityksien välillä
  3. tuo esiin olemassa olevia kansallisen tason toimintamalleja ja sitoumuksia.

Tutustu REIVI-hankkeen materiaaleihin hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.