Навигационная цепочка

Публикатор

angle-left Hiilinielut
 

Joensuun hiilinielut hyvällä tolalla, päästöjä edelleen liikaa

04.10.2023 07:02

Joensuun hiilinielut on laskettu uudella menetelmällä. Joensuun metsien hiilinielut ovat olleet kasvihuonekaasupäästöjä suuremmat vuosina 2020 ja 2021, jolloin niitä mitattiin viimeksi. Vaikka hiilineutraalius on muutamana vuonna jo saavutettu, päästöjen vähentämisen osalta ollaan vielä kaukana tavoitteesta.

– Hiilinielujen koko vaihtelee paljon vuosittain ja koon ennustaminen tuleville vuosille on hyvin epävarmaa. Hiilineutraaliuden saavuttamisen kannalta on siis tärkeää, että Joensuu pyrkii saavuttamaan 60 prosentin päästövähennystavoitteensa. Koska sitä ei ole vielä saavutettu, emme toistaiseksi halua sanoa saavuttaneemme hiilineutraaliutta, vaikka nielumme päästöjä suuremmat ovatkin, sanoo kaupungin ilmastokoordinaattori Tuuli Hyppänen.

Joensuun kaupungin kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025 koostuu kahdesta osasta: päästöjen vähentämisestä ja hiilen sidonnasta hiilinieluihin. Tavoitteena on vähentää 60 prosenttia päästöistä verrattuna vuoden 2007 päästömäärään. Loput 40 prosenttia on tarkoitus sitoa hiilinieluihin tai hyvittää esimerkiksi paikallisilla hiilensidontaprojekteilla.

Kaupungin tilaama uusi hiilinielulaskelma on tehty menetelmällä, joka pohjautuu tekoälyyn, Metsäkeskuksen ajantasaiseen metsävaratietoon ja metsänkäyttöilmoituksiin. Laskelma sisältää sekä puuston että metsämaaperän hiilinielun koko kaupungin alueelta.

–  Vanha mittausmenetelmä perustui valtion metsien inventointiin, jossa koealoista mitattu tieto yleistetään koko Suomeen. Mittaustapa ei ollut kovin tarkka ja uusi menetelmä on erilainen. Siinä otetaan huomioon muun muassa metsänomistajien hakkuista tekemät ilmoitukset eli metsänkäyttöilmoitukset, ja metsässä oleva karike, tarkentaa Hyppänen.

Tiedot laskettiin vuosille 2020–2022, joiden aikana hiilinielun määrä vaihteli välillä 437–607 tuhatta tonnia. Tämän luvun voi suhteuttaa esimerkiksi kaupungin päästöihin vuonna 2021, jotka olivat 426 tuhatta tonnia.

– Kaupungin hiilinielumittaus on uusi, mutta tuorein tieto päästöjen kehityksestä on vuodelta 2021. Sen mukaan päästöjä on vähennetty 36 prosenttia, joten matkaa 60 prosentin vähennystavoitteeseen on vielä. Vuoden 2021 päästötieto voi tuntua vanhalta, mutta se on tuorein tieto kaupungin päästöistä, sillä niiden laskeminen on hidasta, toteaa Hyppänen.

Kaupungin päästömäärä lasketaan alueellisesti eli se sisältää kaupungin omien päästöjen lisäksi kaupunkilaisten ja kaupungin alueella toimivien yritysten päästöt.

Joensuun ilmastotyötä ohjaa kaupungin kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma. Ohjelmassa on 75 toimenpidettä, joiden avulla hiilineutraalius pyritään saavuttamaan. Kaupungilla on käynnissä myös oma ilmastohanke ja kaupunki on mukana lukuisissa yhteistyöhankkeissa, joiden avulla ilmastotyötä kehitetään.

Ilmasto-ohjelma on osoitteessa https://climatejoensuu.fi/hiilineutraali-joensuu-2025