Публикатор

angle-left Joensuun kaupunki kehittää hankintojensa vähähiilisyyttä
 

Joensuun kaupunki kehittää hankintojensa vähähiilisyyttä

16.10.2023 07:19

Joensuun kaupunki valittiin mukaan valtakunnalliseen vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemiaan. Vähähiilisyysakatemiassa kaupunki pääsee kehittämään toimintaohjeita vähähiilisyyden huomioimiseen eri toimialojen hankinnoissa.

Hankintojen vähähiilisyyden kehittäminen tukee kaupungin ilmastotyötä ja kaupungin kunnianhimoisen hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen saavuttamista. Hankinnoissa piilee merkittävä päästövähennyspotentiaali, sillä kaupungin tekemien hankintojen hiilijalanjäljen on arvioitu olevan yli 77 tuhatta tonnia CO2-ekv, mikä vastaa noin 12,5 prosenttia kaikista Joensuun alueen kulutusperäisistä päästöistä. Hankinnat ovatkin tärkeä keino leikata kaupungin päästöjä eri toimialoilla.

- Joensuun kaupunki tekee hankintoja yli 350 miljoonalla eurolla vuodessa. Hankintojen kautta meillä on merkittävät mahdollisuudet edistää kahta strategista tavoitettamme – olla ympäristövastuuta kantava hiilineutraali kaupunki ja paikallista kestävää yrittäjyyttä edistävä yrityskaupunki, kertoo Joensuun kaupungin kansliapäällikkö Jenni Jokela.

Kolmatta kertaa järjestettävään akatemiaan oli tänä vuonna ennätykselliset 19 hakijaa, joista mukaan valittiin hakemusten ja haastattelujen perusteella kahdeksan. Joensuun kaupungin lisäksi akatemiaan valittiin mukaan Espoon kaupunki, Helsingin seurakuntayhtymä, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu ja Väylävirasto.

Lokakuussa käynnistyvä vähähiilisyysakatemia kestää ensi vuoden helmikuulle asti. Joensuun kaupungilta akatemiaan osallistuvassa tiimissä ovat edustettuna sekä Pohjois-Karjalan hankintatoimi, konsernihallinto että Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke, joka myös koordinoi kaupungin osallistumista Vähähiilisyysakatemiaan.

- Kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että hankintojen vähähiilisyyttä kehitetään systemaattisesti niin, että tunnistetaan, minkä hankintojen kautta päästöjä voidaan tehokkaimmin vähentää ja varmistetaan, että asetetut tavoitteet tulevat toteutetuiksi myös käytännössä hankintoja tehtäessä, kertoo ilmastosuunnittelija Opri Orenius Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeesta.

Vähähiilisyysakatemian järjestää valtakunnallinen KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus), jota ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee julkisia toimijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Lisätietoja:

Ilmastosuunnittelija Opri Orenius
opri.orenius@joensuu.fi
050 304 7918