Публикатор

angle-left Yri­tyk­sil­le apua tär­keim­pien pääs­tö­vä­hen­nys­koh­tei­den­sa tun­nis­ta­mi­seen
 

Yri­tyk­sil­le apua tär­keim­pien pääs­tö­vä­hen­nys­koh­tei­den­sa tun­nis­ta­mi­seen

16.01.2024 10:49

Joensuulaiset yritykset saavat apua oman toimintansa tärkeimpien päästövähennyskohteiden tunnistamiseen yrityksille järjestettävässä maksuttomassa työpajassa Joensuun Tiedepuistolla 27. helmikuuta.

Työpajassa yritykset työstävät omaa ilmastotiekarttaansa eli suunnitelmaa, jossa on määritelty yrityksen päästövähennystavoitteet sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

– Ilmastotiekartan laatiminen auttaa hahmottamaan, mitkä toimenpiteet ovat olennaisia yrityksen päästöjen vähentämiseksi ja missä aikataulussa toimenpiteitä kannattaa lähteä toteuttamaan asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi, kertoo ilmastosuunnittelija Opri Orenius Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeesta.

Työpajassa käydään läpi mahdollisia päästövähennystoimenpiteitä ja niiden potentiaalia päästövähennyksiin erilaisissa yrityksissä. Työpajan kouluttajana toimii Etteplanin Maija Mattinen-Yuryev, jolla on pitkä kokemus eri toimialojen päästölaskennoista ja päästövähennystiekarttojen laatimisesta.

Varsinainen tiekarttatyöskentely työpajassa tapahtuu pienryhmissä, joista kutakin vetää Etteplanin asiantuntija. Pienryhmillä varmistetaan, että kukin osallistuva yritys saa konkreettista ohjausta oman tiekarttansa laatimiseen. Osallistuvat yritykset saavat avukseen valmiin pohjan, jonka avulla omaa tiekarttaa lähdetään rakentamaan. 

– Työpajan tuloksena yritykselle syntyy luonnos omasta ilmastotiekartastaan. Työpajan jälkeen osallistujat voivat jatkaa karttansa työstämistä itsenäisesti omassa yrityksessään, kertoo ilmastoasiantuntija Aino Kangas Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeesta.

Työpajaan osallistuneille yrityksille järjestetään vielä tunnin kestävä sparraus 26. maaliskuuta Teamsissa. Tuolloin yrityksillä on mahdollisuus käydä läpi tiekartan työstämisessä esille nousseita kysymyksiä ja saada niihin apua. 

Työpajaan mahtuu mukaan enintään 12 yritystä ja osallistua voi yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Edellytyksenä on, että yritykselle on tehty päästölaskenta tai yrityksellä on muuten hyvä tuntemus toimintansa päästölähteistä. Työpajaan voi osallistua yksi tai useampia henkilöitä samasta yrityksestä.

Ilmoittautuminen työpajaan on auki tiistaihin 13. helmikuuta asti osoitteessa https://link.webropol.com/ep/ilmastotiekarttatyopaja