Innehållspresentatör

angle-left Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke 2022–2023
 

Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke 2022–2023

Syyskuussa 2022 alkaneessa Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hankkeessa luotiin pysyviä toimintamalleja kiertotalouden ja vähähiilisyyden huomioimiseksi Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle. Hanke oli käynnissä ajalla 1.9.2022–31.8.2023.

Kaupunkiympäristön toimialan vastuualueeseen kuuluvat Joensuun maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, lupa- ja viranomaistoiminnot, liikennesuunnittelu ja joukkoliikenne, kaupungin maaomaisuus ja kaupungin toimitilojen hallinnointi. Joensuun vesihuollosta vastaava Joensuun Vesi -liikelaitos kuuluu myös osaksi kaupunkiympäristön toimialaa.

Hankkeen alussa selvitettiin kaupunkiympäristön toimialan yksiköiden keskeisimmät toiminnot ja nykyiset vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevat toimintatavat. Tämän jälkeen toimintoihin ideoitiin ja otettiin mukaan uusia vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistäviä toimintatapoja. Lopulta uusille toimintatavoille luotiin selkeät ohjeet ja seurantatavat. Hankkeen tavoitteena oli, että kaikessa kaupunkiympäristön toiminnassa huomioidaan vähähiilisyyden ja kiertotalouden näkökulmat.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 100 000 €, josta ympäristöministeriön osuus 70 000 € ja kaupungin osuus 30 000 €.