Sisältöjulkaisija

angle-left Energiayhteisöillä omavaraista energiantuotantoa
 

Energiayhteisöillä omavaraista energiantuotantoa

19.09.2020 13:13

Ilmastokorttelit-hanke piti yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun, Suomen ympäristökeskuksen ja Solarworks Oy:n asiantuntijoiden kanssa verkkoseminaarin. Verkkoseminaarin tiivistetyn sisällön voit lukea tästä artikkelista.

Energiayhteisö voi muodostua useammasta pienkuluttajasta, yhdistyksestä, yrityksestä tai näiden yhdistelmästä

Energiayhteisön toiminta perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen. Yhteisön ensisijainen tarkoitus on tuottaa itselleen taloudellista hyötyä uusiutuvasti tuotetun energian avulla. Yhteisön tarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa rahallista voittoa. Energiantuotantoon voi kuulua tuotettu sähkö, lämmitys tai sähköajoneuvojen latauksen mahdollistaminen.

Energiaa tuotetaan yhteisön arvoperiaatteiden mukaisesti ja jäsenet saavat yhteisöstä taloudellista hyötyä (esimerkiksi taloyhtiö, jonka katolla on aurinkopaneeleja ja josta energiaa jaetaan asukkaille).

Energiayhteisö on tapa vaikuttaa yhteiskunnallisesti energiantuotantoon. Se mahdollistaa yhä useammalle uusiutuvan energian käyttöönoton ja energian pientuotannon. Usein energiayhteisössä tuotettu energia kattaa kotitaloudelle osan sen energiankulutuksesta.

Tietoa energiayhteisöistä ja kannattavuuslaskureista löydät Finsolar.net sivuilta

Finsolar.net

Aurinkosähkö on soveltuvin energiantuotantomuoto

Aurinkopaneelien avulla tuotettu aurinkosähkö on soveltuvin energiantuotantomuoto. Se on kustannuksiltaan ja kestävyydeltään kilpailukykyinen.

Energiayhteisössä tulisi myös olla pohjakäyttöä parhaimpina kuukausina, eli maalis-syyskuussa. Tämä takaa, että energiaa voidaan käyttää mahdollisimman pitkälti yhteisön sisällä.

Aurinkopaneelit tulee sijoittaa esteettömälle ja varjottomalle kohdalle. Etelän suuntaan suunnatut paneelit tuottavat parhaiten, seuraavaksi parhaiten itä-länsisuuntaisesti sijoitetut. Aurinkopaneelit voidaan asettaa katolle, seinälle tai maahan telineen päälle. Paneelien oikea asennus takaa sen, että paneeleita tukevat rakenteet sekä itse paneelit kestävät sään vaihteluita, lumikuormaa ja muuta kulutusta.

Akkujen avulla paneeleilla tuotettua energiaa voidaan säilyttää tai esimerkiksi ohjata veden lämmitykseen tai sähköisen kulkuneuvon lataukseen.  

Aurinkosähkön mikrotuotannossa, eli alle 100 kVA energiantuotannossa ei ole verovelvollisuutta eikä ilmoitusvelvollisuutta. Mikrotuottajiksi lasketaan yleisesti ottaen kaikki rivitalot, kerrostalot ja omakotitalot.

Lisätietoa aurinkopaneelien hankinnasta voit lukea niitä tarjoavien yritysten sivuilta sekä Motivasta.

Usein kysytyt kysymykset aurinkopaneeleista