Sisältöjulkaisija

angle-left Käynnissä olevilla etätyökokeiluilla saavutettu hyviä tuloksia
 

Käynnissä olevilla etätyökokeiluilla saavutettu hyviä tuloksia

02.02.2021 13:58

Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeen etätyökokeilut ovat parhaillaan käynnissä. Etätyökokeilujen ajaksi Pohjois-Karjalaan on pystytetty useita etätyöpisteitä, joissa kokeiluihin osallistuvat työntekijät voivat työskennellä hankkeen ajan. Etätyöpisteet sijaitsevat työntekijöiden asuinkunnissa, joten normaalisti pitkää työmatkaa kuntien välillä kulkevien työntekijöiden työmatka lyhenee etätyökokeilujen myötä. Etätyöpisteitä on kuusi ja ne sijaitsevat Joensuun keskustassa, Ylämyllyllä, Hammaslahdessa, Tohmajärvellä, Outokummussa sekä Kiteellä. Mukana kokeiluissa on yhteensä kahdeksan kunta-alan työntekijää Pohjois-Karjalasta.

Etätyöpisteiden avulla on tarkoitus vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi voidaan ratkaista monia kotona tehdyn etätyön haasteita ja lisätä työskentelyn joustavuutta.

Ajansäästöä, liikuntaa ja joustoa arkeen

Joulukuussa 2020 toteutettiin kysely, jonka avulla selvitettiin etätyökokeilujen tähänastisia vaikutuksia työntekijöiden arkeen, hyvinvointiin ja liikkumistottumuksiin. Etätyöpisteillä työskentelyn myötä työntekijöiden henkilöautolla ajamat työmatkat ovat lyhentyneet ja määrällisesti vähentyneet huomattavasti. Tämän myötä myös työmatkoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet etätyökokeilujen aikana. Etätyöpisteille kuljetaan jalan, pyörällä, kimppakyydillä tai omalla autolla.

Merkittävin hyöty työntekijälle itselleen on ajansäästö työmatkoissa. Jokaisen osallistujan kohdalla etätyöpisteelle kulkeminen säästää huomattavasti aikaa verrattuna normaaliin työmatkaan työpaikalle. Lisäksi lähes jokainen osallistuja säästi rahaa työmatkojen lyhenemisen myötä. Yli puolet osallistujista koki saavansa etätyöpisteelle kulkemisen myötä enemmän liikuntaa työpäivän aikana verrattuna kotona tai toimistolla työskentelyyn. Monella etätyökokeilu on lisännyt myös vapaa-ajan liikuntaa, kun työmatkoissa säästynyttä aikaa on voinut käyttää liikkumiseen ennen työpäivää tai sen jälkeen.

"Työmatkan lyhentyessä huomattavasti on jäänyt enemmän vapaa-aikaa, jota olen hyödyntänyt mm. ulkoilemalla."
”Tämä on helpottanut paljon arkea, vähentänyt autolla ajoa ja lisännyt vapaa-aikaa, kun työmatkaan käytettävä aika on lyhentynyt huomattavasti. Myös työyhteisö täällä on ottanut erinomaisen hyvin vastaan etätyöläisen!”
”Tähän saakka kaikki sujunut ongelmitta, positiivinen juttu ollut kaiken kaikkiaan.”

Etätyöpisteillä työskentelyn koettiin yksimielisesti lisänneen työskentelyn joustavuutta. Yli puolet koki etätyökokeilun parantaneen jaksamistaan ja lisänneen etätyön sosiaalisuutta. Etätyöpisteellä työskentely koettiin pääosin mielekkäämmäksi kuin työskentely kotona tai työpaikalla. Etätyöpisteillä työskentelyä pidettiin tehokkaana, ja lähes kaikki osallistujat kokivat keskittymisen etätyöpisteellä helpommaksi kuin kotona tai työpaikalla.

Parannettavaakin löytyi – erityisesti etätyöpisteiden kalustuksessa ja työergonomiassa. Vaikka moni koki työergonomian paremmaksi kuin kotitoimistossa, olivat vastaajat yksimielisiä siitä, että ergonomia etätyöpisteellä on heikommalla tasolla kuin työpaikalla.

Hankkeen etätyökokeilut ovat käynnissä 1.11.2020–30.4.2021 välisen ajan. Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan toukokuussa 2021.