Sisältöjulkaisija

angle-left Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) -hanke 2022–2023
 

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) -hanke 2022–2023

Joensuun kaupunki on mukana Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) -hankkeessa, joka on käynnissä 1.4.2022–31.12.2023. Hankkeen tavoitteena on edistää vesihuoltolaitosten hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista sekä päästövähennystoimien tehokasta kohdentamista. Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE). 

Hankkeessa määritetään vesihuollolle hiilijalanjälki valtakunnallisella tasolla ja arvioidaan erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuutta. Hiilijalanjälkitarkastelua tehdään myös vesilaitostasolla hankkeessa mukana olevien pilottikuntien kanssa. Joensuun Vesi on mukana laitostarkasteluissa, joiden avulla tuotetaan tietoa erilaisten toimintaympäristöjen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen sekä päästövähennystoimiin, kun laitoksen koko, sijainti ja käytetyt puhdistusmenetelmät vaihtelevat. Joensuun Vesi on Joensuun kaupungin liikelaitos.

Päästövähennystoimien arviointi vaatii aina tapauskohtaista tarkastelua. Vesihuki-hankkeessa kehitetään kaikille avoin web-pohjainen laskentatyökalu, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat tehdä suuntaa antavan arvion oman laitoksensa hiilijalanjäljestä ja vertailla eri päästövähennystoimien vaikuttavuutta. 

Lisäksi hankkeen aikana perustetaan Vesihukiverkosto, joka toimii hyviä käytäntöjä yhteen kokoavana foorumina sekä vesihuoltolaitoksille että kuntatoimijoille. Verkoston avulla toimijat voivat jakaa tietoa, saada vertaistukea ja uusia ideoita toimintaansa. 

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä mukana olevat pilottilaitokset eli Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi ja Tampereen Vesi. Yhteistyötahoina ovat AFRY ja Vesilaitosyhdistys.