Hiilineutraali Joensuu 2025

Hiilineutraali Joensuu 2025

Miksi Joensuun kaupunki tekee ilmastotyötä?

Miksi Joensuun kaupunki tekee ilmastotyötä?

Mitkä ovat Joensuun kaupungin ilmastotyön tavoitteet?

Mitkä ovat Joensuun kaupungin ilmastotyön tavoitteet?

Mitä tarkoittaa Hiilineutraali Joensuu 2025?

Mitä tarkoittaa Hiilineutraali Joensuu 2025?

Mitä konkreettisia ilmastotoimenpiteitä kaupunki toteuttaa?

Mitä konkreettisia ilmastotoimenpiteitä kaupunki toteuttaa?

Miten kaupungin ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet on valittu?

Miten kaupungin ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet on valittu?

Mikä on ilmastokoordinaattori?

Mikä on ilmastokoordinaattori?

Mitä kaupungin ilmastotyö maksaa?

Mitä kaupungin ilmastotyö maksaa?

Miten oikeudenmukainen siirtymä ja sosiaalinen kestävyys otetaan huomioon Joensuun kaupungin ilmastotyössä?

Miten ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus huomioidaan Joensuussa?

Hiilinielut ja kompensaatiot

Hiilinielut ja kompensaatiot

Mitä ovat hiilinielut?

Mitä ovat hiilinielut?

Miten Joensuun hiilinielujen tilannetta seurataan?

Miten Joensuun hiilinielujen tilannetta seurataan?

Mitä tarkoittaa päästöjen kompensointi?

Mitä tarkoittaa päästöjen kompensointi?

Mikä on Joensuun kaupungin Ilmastotili?

Mikä on Joensuun kaupungin Ilmastotili?

Energiantuotanto ja energiatehokkuus

Energiantuotanto ja energiatehokkuus

Osiota päivitetään.

Liikenne ja liikkuminen

Liikenne ja liikkuminen

Osiota päivitetään.

Viestintä, verkostot ja resurssit

Viestintä, verkostot ja resurssit

Mikä on ilmastokumppanuusverkosto? Miten pääsen mukaan?

Mikä on ilmastokumppanuusverkosto? Miten pääsen mukaan?

Kestävä kulutus ja kiertotalous

Kestävä kulutus ja kiertotalous

Mitä yksittäinen kuntalainen tai kuluttaja voi tehdä ilmaston hyväksi?

Mitä yksittäinen kuntalainen tai kuluttaja voi tehdä ilmaston hyväksi?

Maankäyttö ja rakentaminen

Maankäyttö ja rakentaminen

Miten ilmasto voidaan huomioida kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa?

Miten ilmasto voidaan huomioida kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa?

Sopeutuminen ja luonnon monimuotoisuus

Sopeutuminen ja luonnon monimuotoisuus

Mitä tarkoittaa ekologinen kompensaatio?

Mitä tarkoittaa ekologinen kompensaatio?