Hankkeet ja verkostot

Ilmastotyön tukena

Joensuun kaupunki koordinoi ja rahoittaa ilmastoaiheisia hankkeita, jotka ovat osa kaupungin vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Hankkeet tarjoavat tietoa ja neuvontaa ilmastoviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Lisäksi hankkeet järjestävät erilaisia tapahtumia ja viestivät Joensuun alueen ilmastotyöstä.

Joensuu on myös mukana kuntien välisissä energia- ja ilmastoverkostoissa. Verkostot ovat kuntien tietopankki ja tuki ilmastotyön kehittämisessä. Verkostotapaamisissa kuntien edustajat jakavat kokemuksiaan ja esimerkkejä oman kunnan ilmastotyön etenemisestä.

Categories Navigation

Asset Publisher

angle-left Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hanke 2020-2021
 

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hanke 2020-2021

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hanke on vuonna 2020 käynnistynyt Fisu-verkoston erillishanke.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä FISU-verkoston kuntien ja FISU-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja, jolla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä näiden toimeenpanoa.

Tavoitteena on lisäksi, että indikaattorityö pystyisi palvelemaan mahdollisimman hyvin kuntien Agenda 2030 -työn seurantaa ja toteutusta. Työn toivotaan hyödyttävän kaikkia niitä suomalaisia kaupunkeja, jotka haluavat edistää omalla toiminnallaan resurssiviisautta.

Hankkeessa tuotetaan päättäjille suunnattu tiivis ppt-yhteenveto. Työstä valmistuu vuoden 2021 aikana loppuraportti, jossa dokumentoidaan käyty prosessi ja valitut indikaattorit arviointiperusteineen.