Energiansäästöt taloyhtiössä

Kohti energiafiksua taloyhtiötä

Energiansäästöt taloyhtiössä

Taloyhtiöissä voidaan monella tapaa tehostaa energiatehokkuutta hallinnon, asukkaiden ja kiinteistöhuollon yhteistyöllä. Jokaisella toimijalla on omat keinonsa ja roolinsa energiankulutuksen vähentämisessä.

Mitä voin tehdä taloyhtiön asukkaana?

Kulutamme arjessamme energiaa tarpeettomasti – joko tietoisesti mutta usein myös tietämättämme. Yksi kotien merkittävimmistä energiasyöpöistä lämmityksen jälkeen ovat erilaiset sähkölaitteet. Kulutamme esimerkiksi jatkuvasti sähköä, kun kodin eri elektroniikkalaitteet ovat valmiustilassa.

Tähän ongelmaan on helppo ratkaisu: yhdistä valmiustilassa olevien laitteiden virtajohdot virtakatkaisimella varustettuun jatkojohtoon. Näin saat esim. päivän päätteeksi tai lomille lähdettäessä katkaistua virran ja valmiustilan elektroniikkalaitteistasi.

Hankkimalla kotiin vihreää sähköä voi helposti vähentää omasta sähkönkulutuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa. Asukas voi tehdä myös aloitteen esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta taloyhtiön hallitukselle.

Mitä taloyhtiön hallitus voi tehdä?

Taloyhtiössä voidaan yhteistyössä pohtia moniakin energiatehokkuuden ratkaisuja, esimerkiksi lämmityksen tai yhteiskäytössä olevien tilojen osalta, mitkä palvelevat koko taloyhtiötä. Kiinteistöhuolto huolehtii, että esimerkiksi ovien ja ikkunoiden tiivisteet ovat kunnossa, ettei energia karkaa hukkaan.

Erityisesti vanhoissa taloyhtiöissä voi tulla tarvetta uusia valaistusta tai harkita sähköauton latauspaikan asentamista. Korjausrakentamisen yhteydessä puolestaan on järkevää arvioida talon energiatehokkuutta kokonaisuudessaan.

Ilmastotekoja taloyhtiössä

Valaistus

Merkittävä osa asuinkiinteistön sähköenergiasta kuluu valaistukseen. Taloyhtiössä voidaankin säästää energiaa sekä rahaa hyödyntämällä nykyaikaisia valaistusratkaisuja ja valaistuksen ohjausta.

Jos taloyhtiöllä on todettu olevan tarvetta valaistuksen uusimiselle, kustannusten arvioimiseksi voi puolestaan hyödyntää VALTTI-elinkaarikustannuslaskuria. VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri on tarkoitettu valaistushankinnan elinkaarikustannusten vertailuun, kun käytettävissä on tarjouksia tai alustavia hintatietoja valaistavan kohteen valaistusratkaisusta.

Energiatehokas valaistus taloyhtiöön

 

Sähköauton latauspisteet

Hybridi- ja sähköautojen kysyntä on noussut viime aikoina merkittävästi, etenkin ilmastonmuutoskeskustelun herättämänä. Aihe on ajankohtainen, sillä yksi Suomen keinoista torjua ilmastonmuutosta ja vähentää liikenteen päästöjä on sähköistää tieliikennettä.

Monissa taloyhtiöissä kysymys on myös ajankohtainen. Sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa eli asiasta päättää yhtiökokous.

Miten taloyhtiön tulisi edetä sähköauton latauspistehankkeessa?

  1. Ensin tulisi kartoittaa taloyhtiön sähköverkon kunto ja kapasiteetti. Riippuen siitä, kuinka monta latauspistettä ollaan asentamassa, on arvioitava, minkä tehoista latausta sähkönsyöttöjärjestelmä kestää ja tuleeko siihen tehdä laajennuksia. Jos uusimistarve näyttäisi välttämättömältä, kannattaa harkita lataussähkölle omaa, erillistä sähkönsyöttöjärjestelmää omine pääsulakkeineen. Suunnitelmaa tehdessä on hyvä kääntyä asiantuntevan sähkösuunnittelijan/palveluntarjoajan puoleen.
     
  2. Latauspisteet voidaan toteuttaa osakashankkeena, vähemmistöosakkaiden hankkeena tai taloyhtiön hankkeena. Muina vaihtoehtoina ovat myös usean talon yhteisratkaisut tai latauspaikkojen ulkoistaminen esim. pysäköintiyhtiölle.
     
  3. Taloyhtiö voi hake tukea sähköautojen latauspaikkojen rakentamiselle. Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.
  4. Sähköauton latauksesta koituvan sähkönkulutuksen maksaminen on järjestettävä osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti. Sähkökulutuksesta koituvat maksut voidaan maksaa/maksattaa eri tavoin riippuen kenen hallinnassa latauspaikka on.

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon (2016)

 

Aurinkosähköä taloyhtiöön

Aurinkosähköjärjestelmät soveltuvat myös taloyhtiöihin. Niiden tuottamaa sähköä hyödynnetään yleensä kiinteistösähkön kulutukseen, esimerkiksi hissien, ilmastoinnin, yhteisten tilojen valaistuksen ja taloyhtiösaunan kuluttamaan sähköön.

Aurinkosähköä kerrostaloon

Aurinkosähköä taloyhtiöön-opas

Energiatehokas valaistus taloyhtiöön-opas

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon-opas