ASUMINEN

Asumisen ratkaisuilla kohti kestävämpää elämäntapaa

Näille asumisen sivuille on koottu tietoa, mitä yksittäinen kansalainen voi kotonaan tehdä vähentääkseen omia ilmastopäästöjään. Sivuilta löytyy perustietoa kodin energiansäästöistä, lämmityksestä ja uusiutuvasta energiasta, taloyhtiöiden energiakysymyksistä sekä tietoa, mistä kansalainen voi saada energianeuvontaa.

Asumisen kasvihuonekaasupäästöt

Vuonna 2016 asuminen ja sen energian energiankäyttö muodostivat 29 prosenttia kotitalouksien kulutusperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä (SYKE, vuoden 2016 tieto). Asumisen energiankäyttö onkin merkittävässä roolissa kansalaisen henkilökohtaisten ilmastopäästöjen vähentämisessä. Kodin lämmittäminen vie suurimman osan, noin 68 prosenttia asumisen energiankäytöstä.

Muu asumisen energiankäyttö kohdistuu käyttöveden lämmitykseen (15%), saunojen lämmitykseen (5%) ja sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistukseen (yhteensä n. 13%) (Tilastokeskus, vuoden 2016 tilastot).

Kestävää elämäntapaa voi edistää asumisen ratkaisuilla, erityisesti energiankulutuksen vähentämisellä. Järkevä energiankäyttö tuo rahallisia säästöjä mutta myös vähentää energiankulutuksesta johtuvia päästöjä. Omilla valinnoilla ja pienilläkin toimenpiteillä voit säästää energiaa.