Haluan ilmastokumppaniksi

Tervetuloa mukaan verkostoon!

Voitte yrityksenä tai yhteisönä ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa.

Ilmastositoumus koostuu itse määrittelemistänne tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla pyritte vähentämään hiilijalanjälkeänne ja ympäristökuormaanne. Ilmastotavoitteet ja -toimet voivat koskea energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä, kestävää rakentamista, kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä, jätteen määrän vähentämistä, kiertotaloutta, vastuullisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa ja lukuisia muita ilmastoviisaita ja vähähiilisiä ratkaisuja. Sitoumuksen laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun saatte apua meiltä.

Ilmastokumppanina pääsette osaksi edelläkävijätoimijoiden verkostoa. Verkoston jäsenille jaetaan ajankohtaista tietoa hyvistä esimerkeistä ja ilmastotyöstä yrityskentällä sekä muun muassa tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.

Ilmastokumppanuussitoumus ei sisällä byrokratiaa, eikä se laillisesti velvoita teitä. Ilmastokumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja organisaatiota halutaan kaupungin puolelta kannustaa. Ilmastokumppanuusverkostolla luodaan tieto- ja kokemusperustaista yritysten ja yhteisöjen välistä sparrausta. Joensuun kaupunki kannustaa ja haluaa tukea ilmastoystävällisiä yritysratkaisuja.

Katso listaltamme esimerkkejä siitä, minkälaisia toimenpiteitä ilmastositoumukseen voidaan sisällyttää.

Voit myös tutustua ilmastositoumuksen mallipohjaan.


Kaikki alkaa alkuselvityksestä

Alkuselvitys toimii pohjana ilmastositoumukselle. Alkuselvityksellä tarkennetaan yrityksenne tai yhteisönne lähtötaso, jotta voimme yhdessä suunnitella teille sopivat tavoitteet ja toimenpiteet ilmastositoumukseenne. Kun lähtötilanne on selvitetty, määrittelette tavoitteet ja toimenpiteet, jotka kirjataan sitoumukseen. Vastaa alkukyselyn kysymyksiin, kirjoita ylös omat ajatuksesi ja sitoumusehdotuksesi, joita kysymykset herättävät. Lopuksi lähetä täytetty ja tallennettu tiedosto meille. Teemme sopivia ehdotelmia ilmastositoumukseenne. 

Tee alkuselvitys

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Ilmastokoordinaattori
Tuuli Hyppänen
tuuli.hyppanen@joensuu.fi
puh.
044 576 7220


Tehdään yhdessä Hiilineutraali Joensuu 2025 – Tervetuloa mukaan ilmastoedelläkävijöiden joukkoon!