Навигационная цепочка

Ilmastokumppanuuspankki

Tällä sivulla on vinkkejä siitä, miten yrityksesi tai yhteisösi toimintaa voi kehittää ilmastoystävällisemmäksi

Innovoi, Kehitä & Hanki rahoitusta

Yritysyhteistyö

Vinkkejä, työkaluja, käytäntöjä, motivointia ja muuta tukea verkostomaisen, yritysten ja kunnan välisen ilmastoyhteistyön aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Sivuston sisältö perustuu kahteen Fisu-verkoston erillishankkeeseen: Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hankkeeseen (2019–2020) sekä sen jatkohankkeeseen (2020–2021).

Business Joensuu

Kasvata innovatiivisia ideoita, yrityksesi liiketoimintaa tai pääomaa Joensuun seudulla! Business Joensuu tarjoaa palvelut yrityksille, yrittäjille ja sijoittajille. Business Joensuu tarjoaa vankkaa osaamista ja tietoa verkostoista, olosuhteista ja mahdollisuuksista.

Energianeuvontaa yrityksille

Karelia-ammattikorkeakoulu hoitaa Pohjois-Karjalan maakunnan energianeuvontaa vuosina 2019–2025.

Joensuun seudun Leader

Joensuun seudun Leader myöntää yritysrahoitusta maaseudulla toimiville yrityksille. Onko sinulla yritysidea tai tarvitsetko rahoitusta investointeihin? 

Rakennerahasto

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoituksella tuetaan mm. innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä; uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä; alueiden saavutettavuuden parantamista; palvelualojen uusia, luovia hankkeita; yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista; pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä; ja työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä. 

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- tai selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista, taikka muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

ESCO-palvelu

ESCO-palvelussa (Energy Service Company) ulkopuolinen asiantuntija toteuttaa yrityksessä energiahankkeen, jonka kustannukset maksetaan toteutuvilla säästöillä.

Business Finland

Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Keskeistä Business Finlandin ohjelmissa ovat verkostot, jotka tarjoavat samojen haasteiden kanssa painiville toimijoille vertaisoppimista ja yhteisvoimaa.

 

Laske, Suunnittele & Vähennä

Y-hiilari

Y-HIILARI on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Product/Organisation Environmental Footprint

Euroopan komissio on kehittänyt laskentamenetelmiä tuotteen ja organisaation ympäristöjalanjäljen selvittämiseksi.

 

Hanki, Sitoudu & Verkostoidu

Kestävät ja vastuulliset hankinnat

Hankinnat ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuutta. Omilla hankinnoillaan yritykset voivat merkittävästi myötävaikuttaa myös resurssiviisaiden ratkaisujen ja tekniikan yleistymiseen. Katso Motivan ohjeet kestäviin ja ja vastuullisiin hankintoihin.

Energiatehokkuussopimus

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Fiksu ja tehokas energiankäyttö on yritykselle ja kunnalle hyödyllinen voimavara, joka auttaa turhien kulujen karsinnassa. Pohjois-Karjalassa toimiva energianeuvoja auttaa sinua yritysten energiatehokkuussopimusten kanssa: Energianeuvonta.

Teolliset symbioosit - FISS

Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on konkreettinen työkalu kiertotalouden edistämiseen. FISS on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla autetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnytetään uutta liiketoimintaa.

Motivan yhteishankkeet

Motiva etsii jatkuvasti eri alojen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita mukaan käynnistyviin hankkeisiin. Tule mukaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Kysy Motivalta lisätietoja käynnistyvistä hankkeista.

ISO 14001

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki. Pohjoismaissa käytettävä virallinen ympäristömerkki, joka kertoo sillä merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan sille suunniteltuja ympäristökriteereitä.

 

Viesti & Markkinoi

Vastuullinen viestintä

Opas vastuulliseen viestintään. Miksi vastuullisuudesta tulisi viestiä ja miten siitä viestitään. Oppaan on koonnut Ilmastokorttelit -hanke, jonka rahoittajat ovat Joensuun kaupunki ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään

Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja. Vastuullinen toiminta on merkityksellisin tapa mitata yrityksen vastuullisuutta. Toiminta vaatii strategista suunnitelmallisuutta, prosessien kirjaamista ja toimintasuunnitelmien jalkauttamista henkilöstölle. Vastuullisuudesta on järkevää kertoa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille kaikissa kohtaamisen vaiheissa ja osoittaa toiminta tekoina palvelutilanteissa.