Mikä Ilmastokumppanuus

 

Ilmastokumppanuuden tavoitteena on tehdä yhdessä vaikuttavaa ilmastotyötä päästöjen vähentämiseksi sekä yritysten kilpailukyvyn ja kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi.


Hiilineutraali Joensuu 2025 saavutetaan yhteistyöllä

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla.

Joensuun kaupungilla on monia ilmastotoimia kattavasti koko kaupunkikonsernin sisällä. Yksin ei kuitenkaan tavoitteeseen päästä, sillä vuotuisista päästöistä noin kolmasosa syntyy teollisuudesta ja yritystoiminnoista. Ilmastokumppanuuden kehittäminen ja verkoston kasvattaminen on yksi Joensuun Ilmasto-ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä.


Ilmastokumppanuusverkostossa luodaan yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kaupungin ja yritysten välille

Kaupunki antaa tukensa vastuullisempaan ja kestävämpään yrittäjyyteen. Esimerkiksi vuonna 2018 93 prosentissa kaupungin hankinnoissa oli huomioitu ympäristökriteerit.

Ilmastokumppanuusverkoston kanssa pidetään vuotuisia verkostotapaamisia ja erilaisia työpajoja. Lisäksi viestimme kumppaneille tarkoitetussa uutiskirjeessä ajankohtaisista yritysmaailman ilmastouutisista sekä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista kumppaneille. Kaupunki tahtoo kehittää verkostoa kattavaksi yritysten verkostoksi, joka voi luoda pohjan ilmastotyön ja -palveluiden muodostumiselle Joensuussa. Verkostossa on eri alojen osaajia, jotka voivat hyötyä toisistaan.

 

Ilmastokumppanuutta vuodesta 2015 alkaen

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuuden kehittäminen ja verkoston rakentaminen alkoi vuonna 2015. Verkostoa sai alkunsa Ilmastotori -hankkeesta.


Voitte yrityksenä tai yhteisönä ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa

Ilmastokumppanuussitoumus ei sisällä byrokratiaa, eikä se velvoita yritystä. Kumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja yhteisöjä halutaan kaupungin puolelta kannustaa. Ilmastokumppanuusverkostolla luodaan tieto- ja kokemusperusteista yritysten välistä sparrausta. Joensuun kaupunki kannustaa ja haluaa tukea ilmastoystävällisiä yritysratkaisuja.

Haluatko ilmastokumppaniksi?